Chính sách bảo mật

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn đã yêu cầu, để cải thiện các ưu đãi của chúng tôi, để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo và cập nhật quan trọng, đồng thời liên lạc với bạn về tài khoản và giao dịch của bạn. Thông tin của bạn cũng có thể được sử dụng để nghiên cứu và phân tích nội bộ để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. 

Bảo Vệ Thông Tin

Vwin coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã đưa ra các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Nhân viên yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để hoàn thành nghĩa vụ công việc của họ có quyền truy cập vào nó.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Sử Dụng Thông Tin 

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ bạn để giải thích cho bạn những gì bạn đã đề nghị, để giới thiệu các dịch vụ của công ty, để chuyển đến bạn tài liệu quảng cáo và tiếp thị mới, đồng thời hợp tác với bạn trong hoạt động và kinh doanh của bạn. Thông tin của bạn cũng sẽ được dùng làm dữ liệu và phân tích quan trọng giúp cải tiến hoạt động của công ty và đề ra chiến lược phát triển phù hợp. 

Bảo Vệ Thông Tin 

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin riêng tư của bạn và đã đề ra những giải pháp về kỹ thuật và con người thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân trước sự xâm nhập, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép. Nhân viên yêu cầu thông tin đó của bạn nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác của họ có khả năng truy nhập được dữ liệu. 

Chia Sẻ Thông Tin 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tài chính của bạn với những nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, ví dụ như ngân hàng và xử lý nợ, nhằm triển khai các dịch vụ bạn đã đề nghị. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chỉ được quyền dùng thông tin của bạn nhằm triển khai những dịch vụ mà chúng tôi đã ký kết với khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn nhằm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như các yêu cầu ra tòa án hoặc quyết định của thẩm phán hay vì đảm bảo quyền lợi và an ninh của người sử dụng và khách hàng hợp pháp của chúng tôi. 

Lưu Giữ Dữ Liệu 

Chúng tôi sẽ giữ thông tin riêng tư của bạn nếu cần nhằm hướng đến những mục đích đã nêu trong Chính sách Bảo mật trên, kể cả khi pháp luật cấm hay cho thời hạn lưu trữ dài hơn nữa. 

Tùy chọn Và Thông tin của bạn 

 Bạn có quyền xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Bạn cũng có thể chọn không trả lời bất kỳ email quảng cáo hay chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của tôi bằng cách liên lạc với công ty theo địa chỉ [email protected]. Chính sách bảo mật Vwin yêu cầu bạn cần tuân thủ đúng các quy tắc mà chúng tôi đưa ra nên có bất kỳ chỉnh sửa thay đổi gì bạn cũng cần tuân thủ.

Vwin có thể cập nhật những thay đổi thường xuyên 

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật hiện tại một cách liên tục nhằm phản ánh sự thay đổi về thực tế bảo mật của công ty. Bất cứ thay đổi lớn nào sẽ được báo đến bạn bằng cách đăng tải Chính sách Bảo mật đã sửa trên trang web của công ty. Dựa trên bạn chấp nhận truy cập trang web của chúng tôi cũng có nghĩ bạn đồng ý với những chính sách mà chúng tôi đưa ra

Liên hệ 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay khiếu nại nào liên quan đến vấn đề chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cũng như hỗ trợ mọi thông tin cần thiết cho người chơi.