CHÍNH SÁCH COOKIE

Chính sách Cookie được sử dụng trên trang web Vwin nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng và cung cấp dữ liệu có ý nghĩa cho việc truy cập trang web của chúng tôi.

chính sách cookie
chính sách cookie

Cookie chính xác là như thế nào?

Khi người dùng truy cập một trang web, những tệp dữ liệu đơn giản có chứa cookie sẽ được lưu trên trình duyệt của họ. Chúng được sử dụng nhằm nhớ thói quen của người dùng và giám sát hành vi trên trang web của họ.

Các loại Cookie

Cookie được chia làm hai loại: cookie liên tục và cookie phiên. Cookie liên tục được lưu trên điện thoại của người dùng sau khi họ ra khỏi trang web, trong khi cookie phiên bị xoá bỏ khi người dùng đóng cửa trình duyệt của họ. Cookie được sử dụng trên trang web nhằm hiển thị tin tức và quảng cáo, cung cấp một số chức năng mạng xã hội và theo dõi lượng truy cập trang web. Cookie cũng được sử dụng nhằm nhớ thói quen của người dùng và phân tích hoạt động của người dùng trên trang web của chúng tôi. Cookie Của bên thứ Ba hoặc những tổ chức như hãng nghiên cứu và quảng cáo sẽ có thể sử dụng trên trang web của chúng tôi. Các cookie có thể được sử dụng nhằm lấy dữ liệu và cách thức người dùng kết nối với trang web của chúng tôi từ những trang web khác.

Quyền lựa chọn của người dùng

Chọn Không Tham Gia: Qua thiết lập trang web của họ, người dùng sẽ quản lý và sử dụng cookie trên máy tính của họ. Mặt khác, hành động chặn cookie sẽ cản trở tính năng của trang web của chúng tôi. Bảo vệ dữ liệu: công ty luôn tôn trọng sự riêng tư và an toàn dữ liệu của người dùng và đã đề ra nhiều giải pháp bảo vệ nhằm bảo vệ nó. Nếu không có ý kiến đồng thuận rõ ràng của người dùng chúng tôi sẽ không chia sẻ các dữ liệu người dùng đó với bên thứ ba. Thay đổi Chiến lược Cookie: chúng tôi có toàn quyền sửa Chính sách Cookie của mình bất kỳ lúc nào, do đó vui lòng xem định kỳ để có thể nắm rõ các thông tin chúng tôi đưa ra.