Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư Vwin tạo ra nhằm đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng. Tuyên bố Về Quyền riêng tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân trên trang web đặt cược của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư hỗ trợ rất nhiều cho lợi ích của người sử dụng trang web. Chính vì thế người chơi sau khi đăng ký tài khoản cần đọc kỹ những thông tin sau: 

Vwin thu thập thông tin cá nhân người dùng

Khi người dùng mở tài khoản, đăng nhập hay sử dụng bất cứ dịch vụ nào có trên trang web của công ty, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân về khách hàng. Tên, địa chỉ email, địa chỉ ngân hàng, một số điện thoại di động và thông tin thẻ tín dụng là các ví dụ cho thông tin đó.Xử lý Thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bởi người dùng khi đăng ký tài khoản để thực hiện giao dịch nhằm cải tiến trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi.Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích, giao tiếp với người dùng hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.Việc tiết lộ thông tin cá nhân: Vwin không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán, với mục đích xử lý các giao dịch.

Chính sách quyền riêng tư
Chính sách quyền riêng tư

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, đánh cắp hoặc mất mát. Bất chấp những nỗ lực này, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn.Cookie: Cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm người dùng và thu thập thông tin về lưu lượng truy cập trang web.Truy cập Và Bảo mật: Người Sử dụng có toàn quyền tiếp cận và quản lý thông tin riêng tư của họ. Nếu người sử dụng yêu cầu thay đổi hay xóa bỏ thông tin riêng tư của họ, họ có thể làm tương tự với việc gửi email đến công ty tại [email protected].Thay Đổi Chính sách quyền riêng tư: chúng tôi có khả năng thay đổi quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc, do đó hãy xem Email. Khi chúng tôi sửa đổi sẽ được thông báo trên trang web chính thức và sẽ có hiệu lực ngay từ khi chúng bắt đầu phát hành.Người dùng đồng ý cung cấp, lưu trữ và trao đổi thông tin cá nhân tương thích Với Quy định Bảo mật trên bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Liên hệ cho chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi khác xung quanh thông tin có thể nhận diện riêng mà chúng tôi đang nắm được hoặc bạn cần bổ sung hay xóa thông tin ấy, hãy trả lời email hoặc gọi điện thoại đến chúng tôi theo số đã ghi trong phần Liên lạc với Chúng tôi trên trang web này.