ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối việc bạn sử dụng trang web Vwin. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.Khi bắt đầu tham gia với Vwin các bạn cần chấp nhận một số điều khoản căn cứ trên những nguyên tắc cơ bản và chúng tôi đưa đến thỏa thuận thì bạn nên bắt đầu bằng việc ký thỏa thuận sau đó vẫn vào trang web. Đồng ý thỏa thuận của chúng tôi có căn cứ trên những cam kết về mặt pháp luật theo điều khoản đề ra

Các điều khoản cần lưu ý

Điều kiện phù hợp:Để sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải trên 18 tuổi và có quyền hợp pháp để đánh bạc trực tuyến trong phạm vi quyền hạn của mình. Vwin có quyền hạn chế quyền truy cập vào một số quốc gia hoặc khu vực.Tài khoản người dùng:Để truy cập một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi, bạn có thể phải thiết lập một tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi tạo và cập nhật tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.Sử dụng trang web:Trang web của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại cho chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Ví dụ bao gồm truy cập trái phép, hack, spam và phỉ báng.Cá cược:Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đặt cược của mình và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Win không đảm bảo tính chính xác của tỷ lệ cược hoặc thông tin cá cược và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do cá cược.Thanh toán:Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào phát sinh do việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí xử lý thanh toán và thuế. Vwin có quyền thay đổi chính sách thanh toán bất cứ lúc nào.Sở hữu trí tuệ:Nội dung trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và thuộc sở hữu của Vwin hoặc người cấp phép cho Vwin, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng và phần mềm. Nội dung này không được sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.Tuyên Bố Từ Chối đảm bảo: trang web của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Vwin không đưa ra cam kết hay bảo đảm cụ thể hoặc gián tiếp đối với hoạt động của trang web của công ty hoặc thông tin, hình ảnh hoặc nội dung trên trang web của chúng tôi.Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý: Vwin sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web của công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, bắt buộc, gián tiếp, ngẫu nhiên, hình phạt và thiệt hại do hậu quả.Thay đổi Điều Khoản Dịch vụ: chúng tôi có quyền sửa Các Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào và do đó hãy xem chúng thường xuyên. Mọi sửa đổi sẽ được thông báo trên trang web dịch vụ và sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được thực hiện Bạn chỉ ra rằng bạn đã đọc và chấp nhận với những Điều khoản Dịch vụ này bằng việc vào trang web của công ty.